AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları nelerdir?

Ayetel Kürsi, en sık okunan ve fazileti en büyük dualar ortasındadır.

Bu duanın kötülüklerden koruduğu, bolluk ve rahmet getirdiği, sıhhat problemlerine karşı uygun geldiği kabul görmektedir.

Kur-an’ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olan Ayetel Kürsi’nin Medine’de indirildiğine ve birçok fazileti olduğuna inanılır.

Pek, Ayetel Kürsi duasının fazileti ve sırları nelerdir?

 • Ayet-el Kürsi okunan meskene şeytan giremez. O meskende büyü tutmaz.
 • Devamlı olarak Ayetel Kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem de ahirette büyük makamlara erişir.
 • Ayetel Kürsi duasını nimetlere 313 kere okuyup ve her okuyuşta hu diye üfürülürse o nimet bereketlenir. 313 ayet- el kürsinin hatim adedidir.
 • Ayet-el Kursi okumayı adet edinen kimsenin geçmişte işlemiş olduğu günahlar bağışlanır. Aziz Allah, o şahsa hayır kapılarını açar.
 • Bir kişi 7 kere okuyup birincide sağına ikincide soluna üçüncüde önüne dördüncüde ardına beşincide üst altıncıda aşağı ve yedincide içine hu diye üflerse ve son olarak etrafını çevreleyecek formda üflerse melekler onu çevreler ve o gün içinde o kimseye bela isabet etmez.
 • Ayetel Kürsi, her namazdan sonra okunmalıdır.
 • Bunu okuyan bireye cennetin sekiz kapısı açılır ve dilediği kapıdan cennete girer.
 • Cenabı hak sevdiği bir kuluna namazdan sonra ayet- el kürsi okumayı unutturmaz.
 • Okuyan bireye de sevap yazılır. Gece yatmadan evvel okunursa kişi kendini ve ailesini inanç içine almış olur.
 • Sıkıntılı vakitlerde okunursa Allah’ın müsaadesi ile kahır geçer.
 • Ayet-el Kürsi; durak yerlerinin sayısınca 17 sözleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 sefer okuyan kişinin her dileği yerine gelir.

Ayetel Kürsi’nin okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Türkçe anlamı

Allah, O’ndan öbür ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun müsaadesi olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve artlarında olanları O bilir. O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine sıkıntı gelmez. O büyüktür, mutlak büyüktür.