Çinlilerin yüzde 75’i Rusya’ya desteği ülkenin çıkarına görüyor

ABD’li düşünce kuruluşu Carter Merkezi’ne bağlı ABD-Çin Algı İzleme Programının 28 Mart-5 Nisan tarihlerinde internet üzerinden yürüttüğü anketin sonuçlarına göre, Çin halkının büyük bölümü Rusya’ya destek vermeyi ülkenin çıkarına görüyor.

Ankete katılan 4 bin 886 kişinin yüzde 75’i çatışmada Rusya’yı desteklemenin Çin’in çıkarına olduğu önermesini desteklediğini veya güçlü şekilde desteklediğini belirtirken yüzde 25’i karşı çıktığını veya güçlü şekilde karşı çıktığını ifade etti.

Araştırmacılar, eğitim düzeyi ve buna bağlı olarak devlet medyası ve sosyal medyadaki mesajlara maruz olma düzeyi arttıkça Rusya’ya yönelik desteğin arttığına dikkati çekti.

Öte yandan Çin’in ne yapması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 61’i “Rusya’ya moral destek vermeli” ve yüzde 16’sı “Rusya’ya silah sağlamalı” yanıtını verirken yüzde 13’ü “Rusya’nın işgalini kınamalı”, yüzde 11’i ise “Ukrayna’ya silah sağlamalı” dedi.

Anket sonuçları, Çin’in Ukrayna savaşında Rusya’yı açıkça kınamaktan kaçınan tavrının yanı sıra, devlet medyasında ve sosyal medyada sıkça tekrarlanan ABD ve NATO karşıtı mesajların kamuoyunu belirli yönde etkilediğini ortaya koyuyor.