Gediz Havzası Eylem Planı Resmi Gazete’de yayımlandı

TARIM ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Gediz Havzası su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, taşkın ve kuraklık etkilerinin azaltılması ile insan sağlığı ve ekosistemin korunması amacıyla belirlenen eylem planı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de ‘Gediz Havzası Eylem Planı’ konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlandı. Genelgede, Türkiye’nin kıyı suları dahil olmak üzere yer altı ve yer üstü sularının bütüncül ve havza esaslı yaklaşımlarla korunmasının önemine işaret edilerek, “Bu doğrultuda Gediz Havzası’ndaki tüm su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, taşkın ve kuraklığın yıkıcı etkilerinin en aza indirilerek insan sağlığının ve ekosistemin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan ‘Gediz Havzası Eylem Planı’ Bakanlığın resmi internet adresinde (www.tarimorman.gov.tr) yayımlanacaktır. ‘Gediz Havzası Eylem Planı’ kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

4 PLAN ENTEGRE EDİLDİTarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce Gediz Havzası’nda hazırlanan ‘Nehir Havza Yönetim Planı’, ‘Sektörel Su Tahsis Planı’, ‘Taşkın Yönetim Planı ve Kuraklık Yönetim Planı’, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girdi. Havza ölçeğinde hazırlanan ve uygulaması devam eden 4 planın ‘Gediz Havzası Eylem Planı’ adı altında entegre edilmesiyle daha etkin bir su yönetimi sağlanacak. ‘Gediz Havzası Eylem Planı’, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, su kanalizasyon idareleri, il özel idareleri, üniversiteler, sanayi tesisleri gibi paydaşların katılımı ve görüşleri doğrultusunda hazırlandı.SU TAHSİSİNİN ADİL YAPILMASI SAĞLANACAK

‘Gediz Havzası Eylem Planı’ ile havzadaki su kirliliğinin vakit kaybedilmeden önlenmesi ve su kaynaklarına yönelik belirlenen ‘iyi su durumu’ hedefine ulaşılması, ayrıca taşkın ve kuraklık hadiselerinin yönetimi ve sektörel su tahsisinin adil bir şekilde yapılması sağlanmış olacak. Yaklaşık 2 milyon vatandaşın yaşadığı havzanın tamamında ‘kentsel atık su arıtımı’, ‘katı atıkların düzenli bertarafı’, ‘sanayi kaynaklı kirliliğin giderilmesi’, ‘iyi tarım uygulamaları ile tarımsal kaynaklı kirliliğin azaltılması’, ‘suyun verimli ve etkin kullanılması’, ‘arz-talep dengesi dikkate alınarak gıda güvenliğinin sağlanması’, ‘taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılması’ hedeflerine ulaşılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir